הצהרת פרטיות

המדיניות שלנו לכבד את הפרטיות שלכם לגבי כל מידע שאנו עשויים לאסוף תוך כדי הפעלת אתר האינטרנט שלנו.

מבקרים באתר

כמו רוב מפעילי אתרים, אתר hanamal25.com אוסף פרטים אישיים ללא-זיהוי מהסוג שדפדפני האינטרנט והשרתים בדרך כלל אוספים כגון סוג הדפדפן, שפה מועדפת, אתר מפנה, ואת התאריך והשעה של כל בקשת מבקר. מטרת hanamal25 באיסוף מידע שאינו מזהה אישית היא להבין טוב יותר כיצד מבקרים משתמשים באתר שלה. מעת לעת, אנו עשוי לשחרר פרטים אישיים ללא-זיהוי במצטבר, למשל על ידי פרסום דו"ח על מגמות השימוש באתר. האתר גם אוסף מידע פוטנציאלי לזיהוי אישי כמו כתובות IP עבור משתמשים מחוברים ולמשתמשים שמשאירים תגובות באתר. האתר רק חושף כתובות IP של משתמשים מחוברים וכותבי תוכן או תגובות באותן נסיבות שהאתר משתמש או חושף פרטים המאפשרים זיהוי אישי כמפורטות להלן, אלא רק שכתובות IP וכתובות דוא"ל של המגיבים גלויים רק למנהל הבלוג / האתר שבו התגובות פורסמו.

איסוף מידע זיהוי אישי

מבקרים מסוימים של האתר בוחרים באינטראקציה עם האתר בדרכים הדורשות מהאתר לאסוף פרטים המאפשרים זיהוי אישי. כמות וסוג המידע שהאתר אוסף תלוי באופי של האינטראקציה. לדוגמא, אנו מבקשים מהמבקרים להירשם בכתובת hanamal25.com לספק שם משתמש וכתובת הדוא"ל. מי שמבקש להתקשר בעסקאות עם האתר מתבקשים לספק מידע נוסף, כולל מידע אישי ופיננסי כפי הדרוש כדי לעבד עסקאות אלה. בכל מקרה, האתר אוסף מידע כזה רק במידה ככל שיהיה דרוש או ראוי כדי להגשים את התכלית של אינטראקציה של המבקר עם האתר. האתר לא חושף פרטים המאפשרים זיהוי אישי למעט כמפורט להלן. מבקרים יכולים לסרב תמיד לספק פרטים המאפשרים זיהוי אישי, עם האזהרה כי זה עלול למנוע מהם לעסוק בפעילות מסוימות הקשורות לאתר.

נתוני סטטיסטיקה מצטברים

האתר hanamal25.com עשוי לאסוף נתונים סטטיסטיים על התנהגות מבקרים באתר האינטרנט שלו. האתר עשוי להציג את המידע הזה בפומבי או לספק אותו לאחרים. עם זאת, האתר לא חושף פרטים המאפשרים זיהוי אישי למעט כמפורט להלן.

הגנת מידע זיהוי אישי מסוים

האתר יכול לחשוף זיהוי אישי ואת פרטי זיהוי האישי רק לאלה מעובדיה, קבלנים ומהארגונים המסונפים כי (i) הוא צריך לדעת את המידע על מנת לעבד אותו מטעם האתר או לספק שירותים הזמינים לאתר, ו ( ii) כי הסכימו שלא לחשוף אותה לאחרים. חלק מעובדים אלה, קבלנים ומהארגונים המסונפים עשויים להיות ממוקם מחוץ למדינתך; באמצעות האתר, אתה מסכים להעברת מידע כזה אליהם. האתר לא ישכיר או ימכור פרטי זיהוי אישי ואת פרטי זיהוי אישי לכל אחד. מלבד לעובדיה, קבלנים ומהארגונים המסונפים, כמתואר לעיל, האתר יכול לחשוף זיהוי אישי ואת פרטי זיהוי אישי רק בתגובה לצו הבאה, צו בית משפט או בקשה ממשלתית אחרת, או כאשר האתר מאמין בתום לב כי הגילוי דרוש כדי להגן על הנכס או זכויות של האתר, צדדים שלישיים או לציבור הרחב. אם אתה משתמש רשום באתר hanamal25.com וסיפקת את כתובת הדוא"ל שלך, האתר עלול מדי פעם לשלוח לך הודעות דוא"ל כדי לספר לך על תכונות חדשות, לבקש משוב, או פשוט להשאיר אותך מעודכן עם מה שקורה עם האתר ועל מוצרים או שירותים חדשים שלנו. אם אתם שולחים אלינו בקשה (למשל באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות אחד ממנגנוני המשוב שלנו), אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם את זה כדי לעזור לנו להבהיר או להגיב לבקשתך או לעזור לנו לתמוך במשתמשים אחרים. האתר נוקט בכל האמצעים הדרושים באופן סביר על מנת להגן מפני גישה, שימוש, שינוי או השמדה לא מורשים של מידע העשוי לשמש לזיהוי אישי ואת פרטי זיהוי האישי.

עוגיות (Cookies)

עוגיה (Cookie) היא מחרוזת של מידע שהאתר מאחסן במחשב של כל מבקר באתר, והדפדפן של המבקר מספק לאתר בכל פעם שהוא מבקר באתר. האתר hanamal25.com משתמש בקובצי cookie כדי לסייע לאתר לזהות ולעקוב אחר מבקרים, השימוש שלהם באתר והעדפות גישה שלהם לאתר האינטרנט. מבקרים באתר אשר אינם מעוניינים לקבל ולשמור קבצי cookies במחשבים שלהם, צריכים להגדיר את הדפדפנים שלהם לסרב לקבל עוגיות לפני השימוש באתר hanamal25.com, בידיעה שתכונות מסוימות של האתר לא יתפקדו כראוי ללא סיוע של עוגיות.

העברות עסקיות

אם האתר או חלק ניכר מנכסיו נרכשו, פרטי המשתמשים יהיו אחד מהנכסים המועברים שנרכשו על ידי צד שלישי. אתה מכיר בעובדה כי העברות כאלה עלולות להתרחש, וכי כל רוכש אתר hanamal25.com יכול להמשיך לעשות שימוש בפרטים האישיים שלך כמפורט במדיניות זו.

מודעות פרסום

מודעות המופיעות באתר שלנו עשויות להיות מועברות למשתמשים על ידי שותפי פרסום, אשר עשוי להגדיר קובצי cookie. עוגיות אלה מאפשרים לשרתי המודעות כדי לזהות את המחשב שלך בכל פעם שהן שולחות לך פרסומת מקוונת כדי לאסוף מידע אודותיך או אחרים המשתמשים במחשב שלך. מידע זה מאפשר לרשתות מודעות, בין היתר, לספק לך פרסומות ממוקדות העשויות לעניין אותך. מדיניות פרטיות זו מכסה את השימוש בעוגיות על ידי אתר hanamal25.com ואינו מכסה את השימוש בעוגיות על ידי המפרסמים.

שינויים במדיניות הפרטיות

למרות שרוב השינויים צפויים להיות קלים, האתר עשוי לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדית. האתר מעודד מבקרים לבדוק בדף זה לעתים קרובות עבור כל שינוי במדיניות הפרטיות שלה. המשך שימוש באתר לאחר כל שינוי במדיניות פרטיות זו יהווה את הסכמתך לשינוי כזה.

Scroll to Top