FAQ

 1. מהי תקופת השכירות?
  באופן רגיל הדירות מושכרות ל- 12 חודשים.
 2. האם נוכל להאריך את תקופת השכירות?
  הדירות מיועדות להשכרה ארוכת טווח ואנו שמחים שדיירים טובים בוחרים להישאר תקופות ארוכות.
 3. האם נוכל לשכור דירה גם אם איננו סטודנטים?
  אנחנו מאמינים שקהילה מגוונת ותוססת מוסיפה ותורמת לחווית המגורים ולכן שמחים לשקול גם דיירים שאינם רשומים במוסד לימודי בזמן תחילת החוזה.
 4. מי אחראי על תחזוקת תשתיות הדירה ועל השירותים בשטחים המשותפים?
  הבניין נהנה משירותיו המסורים של אב בית צמוד המתגורר בבניין, ואמון על התחזוקה ועל פיתרון תקלות בבניין ובדירות.
 5. כיצד נוכל להתעדכן על דירות שמתפנות?
  בדרך כלל הבניין נמצא בתפוסה מלאה, אך מומלץ ליצור קשר ב ווטסאפ, על מנת להירשם כדי לקבל עדכונים על זמינות דירות.
 6. מול מי נחתום על חוזה?
  החוזה נערך בינכם ובין חברת ברוו נדל״ן ניהול והשקעות בע״מ, בעלת הבניין.
 7. אילו בטחונות נדרש להעמיד?
  הערבויות הנדרשות הן: פיקדון מזומן (העברה בנקאית) ע״ס 2,000 ש״ח + צק ביטחון ע״ס 4,000 ש״ח.
 8. מלבד שכר הדירה אילו תשלומים נוספים עלינו לשלם?
  חשבונות בסך של 200 ש״ח המכסים את דמי ניהול/ועד בית, מים, ארנונה ואינטרנט, וכן חשמל לפי צריכה (בתוספת תשלום קבוע)
 9. האם יש קוד התנהגות לדיירי הבניין?
  כדי להבטיח חווית מגורים מושלמת אנחנו מבקשים מדיירי הבניין לשמור על שקט וניקיון ולכבד את הזולת.
Scroll to Top